MŪSU PIEGĀDĀTĀJI:

Lift Up

uz augšu atverama un iebīdāma

Lift

durvis atlokas uz augšu

Flap stays

kronšteini uz augšu atveramu durtiņu noturēšanai

Flap stays

kronšteini uz leju atveramu durtiņu noturēšanai

FREEfold

uz augšu atverams un salokams

FREEswing

slīpi uz augšu atverams

FREEslide

paralēli uz augšu atverams

FREEflap

uz augšu atlokama